Newsletter 7/setembre/2020

dilluns 7 de setembre de 2020 | 5 visites

 

Activitat de les mutualitats

logo-previsora-nou-1 (1) 
·  Previsora General i el Col·legi de Mediadors de Màlaga signen un acord de col·laboració. (ampliar)
G50 Logo de GrupMutuam_selloTS_baja - últim a octubre'19 retallat
·  Grup Mutuam publica la seva Newsletter d'agost 2020. (ampliar)

Formació en temps de la Covid-19

banner_asegurador_2 Degut a les mesures excepcionals per contenir el coronavirus i tenint en compte la situació de confinament en què molts treballadors de les mutualitats federades es troben actualment, des de la Federació de Mutualitats de Catalunya tenim a disposició de les mutualitats federades tota la formació  relacionada amb les assegurances i altres matèries, la qual  es pot trobar en el campus mutualitats.
????????????????????????? Eada (Escola d'Alta Direcció i Administració) posa a disposició de les mutualitats federades webinars, fruit del conveni signat entre la Federació i aquesta escola de negocis.  https://www.eada.edu/es/actualidad/eventos Novetat:  Pla de descompte en Programes d'Executive Education. (ampliar) * Novetat:  Informes realitzats per professors d'Eada. (ampliar)
logo_fundacio Acord amb la Fundació Auditòrium perquè les Mutualitats puguin participar als cursos organitzats per aquesta. (ampliar)

Assegurances

· La Covid-19 genera una catarsi per a la innovació i la resilencia en els microseguros. (Füture 24/juliol/2020) · L'assegurança europea aposta per una major col·laboració públic-privada per a impulsar la IA en el sector. (SegurosNews  3/agost/2020) · Les assegurances de vida assumeixen les defuncions pel coronavirus. (El Economista 17/agost/2020) · La pandèmia dispara les assegurances de ciberrisc. (Ara 30/agost/2020) · Les primes d'assegurances van augmentar un 19% en el segon trimestre de 2020 a nivell mundial. (ExpresaExterior 4/setembre/2020) · L'assegurança europea demana simplificar la informació de Solvència II per a ser més competitius. (SegurosNews 31/agost/2020)
· Fins a on transformarà l'assegurança l'Iinsurtech?. (CincoDías 1/setembre/2020)
· Les asseguradores europees segueixen exposades a alts riscs a conseqüència de la Covid19. (ampliar)
·
 Publicació de l'Informe anual de 2019 de l'Autoritat Macroprudencial Consell d'Estabilitat Financer (AMCESFI). (ampliar)

·
Publicació de la DGSFP -Butlletí d'Informació Trimestral de Plans i Fons de Pensions, 1r.trimestre 2020. (ampliar)

Economia


· 5 tendències digitals que estan transformant la forma tradicional de fer les coses. (Füture 10/agost/2020)
· El PIB dels grans països d'Europa no creixerà fins a la primavera de 2021. (El Economista 29/agost/2020) ·  Els ciberdelincuents canvien el seu enfocament amb la Covid: augmenten les bretxes de seguretat i les vulnerabilitats. (Füture 31/agost/2020)
· Institut Nacional d'Estadística, informe 2n. trimestre 2020. (ampliar)

Internacional

· La principal companyia suïssa d'assegurances mèdiques ara accepta pagaments en criptomonedes. (Cointelegraph 1/setembre/2020)

Economia social

· L'economia social és un pilar fonamental en la recuperació econòmica. (aracoop 4/setembre/2020)

Actualitat Jurídica

· BOE - tota la normativa actualitzada diàriament en relació a la Covid-19 Europea, Estatal y Autononòmica. (ampliar) · Ordre TSF/141/2020, de 4 d'agost, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. (ampliar)
· Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (ampliar)
·Resolució de 10 de juliol de 2020, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual fa seves i dóna publicitat a les Directrius d'EIOPA sobre l'externalització a proveïdors de serveis en el núvol. (ampliar) · Resolució de 4 d'agost de 2020, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s'estableixen, per a la gestió de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes dels treballadors per compte d'altri de les empreses associades, els termes per a l'aplicació a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social dels coeficients del 0,055, 0,06 i 0,033 als quals es refereix l'article 24.1 de l'Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener. (ampliar)
· Els responsables de Compliance han de tenir molt en compte la nova Llei de Distribució.
(Seguros News 27/agost/2020)

Les vies de comunicació preferents amb la Federació de Mutualitats són per via telefònica, correu electrònic i els canals de videoconferències.

Deixa un comentari

Camps obligatoris marcats amb *

*


*