Newsletter 10/setembre/2018

dilluns 10 de setembre de 2018 | 95 visites

Agenda

universalicons_set34
17/setembre/2018   Sessió sobre mercats financers, presentació dels nous fons d'inversió a càrrec d'experts de Rentamarkets, patrocinadors de la Trobada anual de Mutualitats de  Catalunya.

 

Pla de Formació de la FMC

logo formació contínua FMC Pla de formació contínua per a juntes directives, directius i persones integrants del sistema de govern. Aquest programa consta de 10 cursos d'àmbits rellevants per a les mutualitats de previsió social.
img_moddle La Federació posa a disposició de les mutualitats federades  el Campus Mutualitats, on ofereix cursos de formació virtual sobre Solvència II i altres matèries d'interès per a les mutualitats.  www.campusmutualitats.cat. En el campus també podran trobar diversa informació d'interès per a les mutualitats.
banner_asegurador_2 La Federació posa a disposició de les mutualitats federades nous cursos e-learning relacionats amb les assegurances i altres matèries.
imagesCAA05OQH (108x108) Sessions formatives per a les Juntes Directives i directius de les diferents mutualitats federades en relació a l'àmbit assegurador. 
 ?????????????????????????

·
Acord amb Eada (Escola d'Alta Direcció i Administració). Programes formatius oberts i a mida (in company) per a les mutualitats federades. (ampliar)
logo_fundacio
·
Acord amb la Fundació Auditòrium perquè les Mutualitats puguin participar als cursos organitzats per aquesta.

 

Mutualitats i asseguradores

· Els Inspectors d'Assegurances manifesten que la reforma de la Direcció d'Assegurances  no és suficient. (Europa press 27/agost/2018)
· El Ministeri d'Economia i Empresa posa en marxa el Reial Decret que regula la formació dels comercialitzadors d'assegurances. (Premsa Ministeri Economia 31/juliol/2018)
· Economia exigeix formació als nous venedors d'assegurances. (Cinco días 1/agost/2018) ·  La mediació d'assegurances a Catalunya genera 812,38 milions d'euros de negoci el 2017. (Premsa GenCat.cat 23/agost/2018)

· Informació pública de l'esborrany de Reial Decret pel qual es desenvolupa la Llei de distribució d'assegurances i reassegurances privades en matèria de formació. (DGSFP)
· Publicada la Memòria del Servei de Reclamacions 2017 de la DGSFP.
(DGSFP) 

Economia


·  La Seguretat Social s'uneix amb Inspecció de Treball per lluitar contra el frau. (La Vanguardia 31/agost/2018)
· L'Ibex 35 baixa un 1% fins els 9.208 punts, altre mínim anual. (Finances 6/setembre/2018)
· Indicadors de conjuntura. Evolució de l'economia catalana i el seu entorn. Recull mensual, setembre 2018. (Butlletí GenCat.cat, setembre 2018)
· Taula comparativa d'indicadors recents per a Catalunya i Espanya. (Butlletí GenCat.cat, setembre 2018)
· Brussel·les demana un règim laboral comú en les plataformes digitals. (El Economista 27/agost/2018)

Economia Social


· El Govern es compromet a elaborar un nou Pla de Suport al Tercer Sector. (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 27/juliol/2018)

Solvència II


· Eiopa publica la informació tècnica sobre l'ajustament simètric de l'exigència de fons propis per a Solvència II. (Eiopa 6/setembre/2018)
 

Actualitat Jurídica


· Economia reorganitza  les Subdireccions Generals de la DGSFP publicat en el BOE el Reial Decret 1046/2018, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Economia i Empresa. (BOE)
· Publicat en el BOE el Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE 4/setembre/2018) · Reial Decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. (BOE)
· Resolució de 17 de juliol de 2018, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica l'IV Acord per a l'Ocupació i la Negociació Colectiva. (BOE) ·Reglament d'Execució (UE) 2018/1078 de la Comissió, de 30 de juliol de 2018, pel qual s'estableix informació tècnica per al càlcul de les provisions tècniques i els fons propis bàsics a efectes de la presentació d'informació amb data de referència compresa entre el 30 de juny de 2018 i el 29 de setembre de 2018 de conformitat amb la Directiva 2009/138 / CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l'accés a l'activitat d'assegurança i de reassegurança i el seu exercici. (PDF)
Bona Diada

Deixa un comentari

Camps obligatoris marcats amb *

*


*