Newsletter 15/gener/2018

dilluns 15 de gener de 2018 | 120 visites

Activitat de les mutualitats


· Els mutualistes del Servei Gent Gran de Mutuam celebren la cloenda de les activitats dutes a terme al llarg del 2017. (ampliar)

Agenda


· 17 gener 2018 - Campanya de donació de sang a La Mútua de Granollers. (ampliar)
· 21 gener 2018 - Partit Solidari Somriures que Curen de La Mútua de Granollers. (ampliar)
· 18 i 30 gener 2018 - Representació dels "Canvi de Marxa" de Fundació Mutual de Conductors a  diverses localitats.

Pla de Formació de la FMC

certificados La Federació posa a disposició de les mutualitats federades  el Campus Mutualitats, on ofereix cursos de formació virtual sobre Solvència II i altres matèries d'interès per a les mutualitats.  www.campusmutualitats.cat

En el campus també podran trobar diversa informació d'interès per a les mutualitats.

imagesCAA05OQH (108x108) Sessions formatives per a les Juntes Directives i directius de les diferents mutualitats federades en relació a la implementació de Solvència II a les mutualitats catalanes. 

Mutualitats i asseguradores


· Les inversions immobiliàries davant Solvència II. (CapitalMadrid 26/desembre/2017)

· La DGS exigeix major detall en reclamacions d'usuraris a assegurances. (Finanzas 1/gener/2018)
· Auditors i actuaris d'assegurances realitzaran els informes de revisió. (El Economista 2/gener/2018)
· Els dos expresidents de CNMV demanen canvis en els supervisors. (El Pais 10/gener/2018)
· El 90% de les asseguradores espanyoles permet contractar les seves assegurances per Internet. (El Economista 11/gener/2018)
· Memòria estadística anual de les entitats asseguradores 2016. (DGSFP)
· Butlletí d'Informació Trimestral de Plans i Fons de Pensions, Tercer trimestre 2017. (DGSFP) · Guia de Corredors i Corredories 2017. (ampliar)

Economia


· Indicadors de Conjuntura. Evolució de l'economia catalana i el seu entorn. Recull mensual, gener 2018.  (GenCat.cat)
· Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2016. (GenCat.cat)
· EEUU i la Xina, mercats emergents prometedors per a 2018. (ampliar)
· Cobrar la nòmina en bitcoins? Ja és possible a Espanya. (Cinco Días 3/gener/2018)
· Perquè aquest pot ser l'any en que s'enlairi el "fintech". (Cinco Días 8/gener/2018)
· L'activitat empresarial de l'Eurozona va viure en el 2017 el seu millor any en més d'una dècada, segons el PMI. (El Economistes  8/gener/2018)
· La inflació tanca l'any a Catalunya en l'1,2%. (L'Econòmic 12/gener/2018)

Economia Social


·
Article  de Joan Segarra: Sense democràcia no hi ha drets socials. (Social.cat 29/desembre/2018)
· El Govern aprova l'Estratègia Espanyola d'Economia Social 2017-2020. (Observatori Espanyol d'Economia Social 3/gener/2018)
· Alsina: Necessitem que es formi govern perquè les coses comencin a ser normals. (Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 11/gener/2018)  

Actualitat Jurídica


· Resolució de 2 de gener de 2018, per la qual es publica el tipus d'interès màxim a utilitzar en el càlcul de la provisió d'assegurances de vida, d'aplicació a l'exercici 2018. (PDF)

· Resolució de 21 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual fa seves i es publiquen les Directrius de l'Autoritat Europea d'Assegurances i Fons de Pensions de Jubilació sobre la facilitació d'un diàleg efectiu entre les autoritats competents que supervisen les empreses d'assegurances i les auditories legals i les societats d'auditoria que efectuen l'auditoria legal d'aquestes empreses. (PDF BOE)
· Ordre EIC/1257/2017, d'1 de desembre, d'autorització administrativa de la fusió per absorció de Montepío Metalúrgico de Previsión Social, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, per Mutual de Conductors, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa. (PDF BOE) · 
Resolució SLT/2980/2017, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que han realitzat actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies durant l'any 2017 (ref. BDNS 378096). (PDF) · ORDRE TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018 (Ordre de 12 de desembre, publicada al BOE núm. 307, de 19 de desembre). (PDF)
· Reial Decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprobat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, el Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol, i el Reglament de l'Impost sobre Sucessions i Donacions, aprovat pel Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre. 
PDF (BOE)
· Reial Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2018. PDF (BOE)
· Resolució d'1 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix a efectes de cómputs de termini, el calendari de dies inhabils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2018. 
PDF (BOE)
· El Govern avala la bústia de denúncies anònimes dins l'empresa. (El Periòdico 5/gener/2018)
· Pimes: Compliance? "Això no pinta aquí". (Expansión 9/gener/2018) 

Deixa un comentari

Camps obligatoris marcats amb *

*


*