Newsletter 28/novembre/2017

Dimarts 28 de novembre de 2017 | 139 visites

Activitat de les mutualitats


· Previsora General celebra la seva Trobada anual de mediadors de la zona de Llevant-Balears. (ampliar) · El Canvi de Marxa de Fundació Mutual de Conductors alerta als joves de Rubí, Lleida i Vilanova i la Geltrú sobre les causes i conseqüències dels accidents de trànsit.  (ampliar) (ampliar) (ampliar)
· Mútua de Granollers presenta la companya solidària "Somriures que curen". (ampliar)
·  Mútua de Granollers celebra la conferència sobre el càncer de mama. (ampliar)
·
Mutuam publica la seva revista núm. 4 "mutuament"  al Servei de la Gent Gran, d'hivern 2018. (ampliar)

Agenda


· Mútua Granollers organitza el concurs de dibuix de Nadal. (ampliar)
· 9 desembre 2017 - Representació dels "Canvi de Marxa" de Fundació Mutual de Conductors a Barcelona.

Pla de Formació de la FMC

certificados La Federació posa a disposició de les mutualitats federades  el Campus Mutualitats, on ofereix cursos de formació virtual sobre Solvència II i altres matèries d'interès per a les mutualitats.  www.campusmutualitats.cat

En el campus també podran trobar diversa informació d'interès per a les mutualitats.

imagesCAA05OQH (108x108) Sessions formatives per a les Juntes Directives i directius de les diferents mutualitats federades en relació a la implementació de Solvència II a les mutualitats catalanes. 

Mutualitats i asseguradores


· A
 més normes, més incompliment. (CapitalMadrid 8/novembre/2017) · Les assegurances es reinventen per adaptar-se al nou entorn digital. (Abc 13/novembre/2017)
· El supervisor d'assegurances reforçarà la seva plantilla amb 20  nous inspectors. (Abc 20/novembre/2017)
· La Direcció General d'Assegurances adverteix del risc de les rendes vitalícies pels baixos tipus d'interès. (Expansión 20/novembre/2017)
· Economia vol evitar conflictes amb les assegurances: exigueix advertir sobre els seus riscs. (La información 21/novembre/2017)
· Els inspectors d'assegurances reclamen un supervisor més fort i una política de retenció de professionals. (Abc 22/novembre/2017)
· La tecnologia en el sector assegurances va aconseguir una inversió de 7.700 milions d'euros entre 2010 i 2017. (La Vanguardia 23/novembre/2017)
· Eiopa ha publicat el resultat de l'enquesta en la qual s'analitzen les tendències del comportament inversor. (ampliar)

Economia


· L'economia catalana manté un fort creixement el tercer trimestre de 2017. (Premsa GenCat.cat 6/novembre/2017)
· L'economia catalana creix un 0,9% durant el tercer trimestre. (El País 6/novembre/2017)
· Convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatiu i projectes aracoop 2017. (CoopCat 7/novembre/2017)
· L'economia, palanca de sentiments. (L'econòmic 12/novembre/2017) · Les entitats d'economia social han creat en Espanya 190.000 llocs d'ocupació en els últims vuit anys a Espanya. (El Economista 17/novembre/2017)

Economia Social


·
Els 10 milions per a subvencions socials estatals es desbloquejaran la propera setmana. (La Vanguardia 10/novembre/2017)
· La Confederació presenta l'Anuari d'Ocupació del Tercer Sector Social de Barcelona 2017. (La Confederació 15/novembre/2017)
· Es publica la resolució provisional de les subvencions destinades a programes socials amb càrrec a l'assignació de l'IRPF. (Premsa GenCat.cat 21/novembre/2017)

Solvència II

· Eiopa posa en marxa la 2a consulta per a la revisió del càlcul del SCR. (ampliar)
· Eiopa publica un nou conjunt d'informació estadística sobre el sector europeu d'assegurances. (ampliar) 

Plans de Pensions

· Els jubilats espanyols ja cobren, de mitjana, més que un 40% dels treballadors. (elEconomista 10/novembre/2017)
· El 40% dels nous jubilats no estan afectats per les últimes retallades. (Expansión 10/novembre/2017)

Actualitat Jurídica

* El Govern aprova el Projecte de LLei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (ampliar)
· S'ha publicat la Resolució de 21 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual fa seves i dona publicitat al text en espanyol de les Directrius de l'Autoritat Europea d'Assegurances i Fons de Pensions de Jubilació sobre la facilitació d'un diàleg efectiu entre les autoritats competents que supervisen les empreses d'assegurances i els auditors legals i les societats d'auditoria que efectuen l'auditoria legal d'aquestes empreses, i les Directrius sobre la facilitació d'un diàleg efectiu entre les autoritats competents que supervisen les empreses d'assegurances i els auditors legals i les societats d'auditoria que efectuen l'auditoria legal d'aquestes empreses. (ampliar)
· La investigació interna de delictes s'obre pas en les empreses. (Cinco días 8/novembre/2017)
· La cultura del compliment s'aferma en les professions. (Cinco días 17/novembre/2017)
· Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347. PDF (BOE)

Deixa un comentari

Camps obligatoris marcats amb *

*


*