Newsletter 3/juliol/2017

dilluns 3 de juliol de 2017 | 88 visites

La Federació al dia

Notícies publicades en la premsa relacionades amb l'Assemblea General de la Federació de Mutualitats de Catalunya que va tenir lloc el passat 26 de juny del 2017:

- El volum de primes de les mutualitats catalanes es va situar en 233 milions en el 2016. (Aseguranza 28/juny/2017) - Les mutualitats catalanes van ingressar 233 milions en el 2016 i van guanyar 6,8 milions. (Adn del Seguro 28/juny/2017) - Les mutualitats de previsió social catalanes  superen els 1.300 milions en actius gestionats en el 2016. (Inese 29/juny/2017) - Les mutualitats de previsió social catalanes superen els 1.300 milions en actius gestionats en el 2016. (BDS 29/juny/2017)

Economia Social Catalunya

ESC ACTE DE PRESENTACIÓ 10 de juliol del 2017 (ampliar) Presentació d’ aquesta organització, que aglutina les entitats representatives de l'economia social catalana, de la qual la Federació de Mutualitats de Catalunya és una de les entitats fundadores.

Pla de Formació de la FMC

imagesCAA05OQH (108x108) Sessions formatives per a les Juntes Directives i directius de les diferents mutualitats federades en relació a la implementació de Solvència II a les mutualitats catalanes. 

Mutualitats i asseguradores

· El sector assegurador va pagar 7.087 milions en impostos el passat any, un 2% més. (EFE empreses 28/juny/2017)
· L'assegurança creu que la nova reordenació bancària no afectarà el client. (Finanzas 28/juny/2017)
· Les asseguradores volen baixar la taxa amb la qual es finança el seu fons de garantia. (Abc 28/juny/2017)
· El 80% de les reclamacions a les asseguradores es resolt ja en 30 dies. (Abc 30/juny/2017)
· Dades de la DGSFP, a 31 de març de 2017. Butlletí d'Informació Trimestral de Plans i Fons de Pensions, 1r. trimestre 2017. (ampliar)
· Informe de l'Agència Tributària: Principals Indicadors de l'activitat econòmica i financera de l'Estat, maig 2017. (ampliar)
· Assegurances cibernètiques. (ampliar)

Economia


·  Indicadors de Conjuntura. Evolució de l'economia catalana i el seu entorn, juny 2017 (GenCat.cat)

Economia social

· Les entitats socials impulsen l'avaluació dels seus programes per millorar-ne la qualitat. (Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 28/juny/2017)

Salut


· La recerca en salut mou a Catalunya més de 500 milions d'euros en dos anys. (Premsa GenCat.cat 28/juny/2017) 

Solvència II


· Eiopa publica les primeres estadístiques de Solvència II en el sector assegurador europeu. (ampliar) 

Actualitat Jurídica


· La UE continua la seva lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. (Cinco días 26/juny/2017)
· Reial Decret 583/2017, de 12 de juny, per la qual es modifica el Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores i reasseguradores i normes sobre la formulació dels comptes anuals consolidats dels grups d'entitats asseguradores i reasseguradores, aprovat pel Reial  Decret 1317/2008, de 24 de juliol. PDF (BOE)
· Reial Decret -llei 11/2017, de 23 de juny, de mesures urgents en matèria financera. PDF (BOE)

Deixa un comentari

Camps obligatoris marcats amb *

*


*