Newsletter 10/octubre/2016

dilluns 10 de octubre de 2016 | 172 visites

logo-petit_pagina_1-573x266 Els dies  9 i 10 de novembre de 2016 la Federació de Mutualitats de Catalunya celebrarà la III Trobada de Mutualitats de Catalunya, esdeveniment anual del mutualisme català. Aquest any l'entitat amfitriona és Mútua Manresana, M.P.S. i el lloc on es realitzaran els actes serà Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. Seguint el model de les edicions anteriors, es preveu formar taules rodones i grups de treball amb temes que siguin d'interès per a les mutualitats.
 

La Federació al dia


· El president de la Federació de Mutualitats de Catalunya, Sr. Jordi Busquet i el director general, Sr. Cristóbal Sàrrias van assistir a la reunió del dia 3 d'octubre organitzada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya en relació al procés d’articulació de l’Economia Social de Catalunya.


· En el marc del programa de formació, el passat 4 d'octubre 2016 es va celebrar  la sessió de treball sobre el Desenvolupament Comercial de les Mutualitats, en la qual es van trobar sinergies de desenvolupament entre les diferents mutualitats així com es va desenvolupar un model de negoci actual.

Activitat de les Mutualitats


· 30 setembre 2016 - Mútua Igualadina inaugura l'exposició de les obres presentades en el IV Certamen de Pintura de Mútua Igualadina 2016. (ampliar)
·
Mútua Granollers engega la campanya  solidària "Dibuixa un Somriure" per a la investigació mèdica infantil. (ampliar)

Agenda

· 13, 20, 25 i 26 octubre 2016 - Representació dels "Canvi de Marxa" de Fundació Mutual de Conductors a diferents localitats.
· 17 desembre 2016 a 4 gener 2017 - 2a. Fira de Consum Responsable, d'Economia Social i Solidària

Pla de Formació de la FMC

imagesCAA05OQH (108x108) Sessions formatives per a les Juntes Directives i directius de les diferents mutualitats federades en relació a la implementació de Solvència II a les mutualitats catalanes. Comença la segona edició del curs, amb nous continguts, per donar continuïtat a la formació impartida durant l’any 2015. Aquestes sessions s'organitzen a la seu de la mutualitat interessada.
imagesCAODHOH5 (143x107) La Federació proposa nous Cursos i Tallers Presencials per al 2016 (cursos presencials) (tallers presencials)


·  
La Federació continua la formació online a través del Campus Virtual, amb noves propostes per al 2016. (ampliar) 

Mutualitats i asseguradores


· Dr. Josep Rius, nou director general de Mútua de Granollers, MPS. (ampliar)
· Les asseguradores eleven el seu negoci un 17,3% en el primer semestre i mantenen una folgada solvència. (Premsa Ministeri d'Economia i Competitivitat 6/octubre/2016)
· Les asseguradores tenen el doble de solvència de l'exigida per llei.  (Cinco días 6/octubre/2016)
· Les primes d'assegurances de salut creixen un 8,5%. (Redacción Médica 6/octubre/2016)
· El mercat dels comparadors d'assegurances segueix experimentat una pujada.  (Europa Press 6/octubre/2016)
· Les asseguradores espanyoles volen lleis menys rigoristes davant la digitalització.  (Expansión 6/octubre/2016)
· Els estalviadors busquen refugi en l'assegurança de vida, que creix en primes un 37,5% . (El Asesor Financiero 7/octubre/2016) ·Les asseguradores rebenten els preus per vendre pòlisses de salut a empreses. (La Vanguardia 10/octubre/2016)
· Les asseguradores que facturin més de 10 milions d'euros finançaran a l'Estat a un tipus cero. (ampliar)
· Insurance Europe. Els actes delegats de la Directiva de Distribució han de ser coherents amb la legislació original. (ampliar)

· Dades de la DGSFP de dades del 2n. trimestre 2016. (DGSFP)

Economia social


· Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Institut Català de Finances per finançar projectes d'empreses de l'economia social i cooperatives. (Confederació de Cooperatives 27/setembre/2016)
· La Taula del Tercer Sector demana a Comín una "sanitat
  més social". (Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 4/octubre/2016)
· El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies crea la Xarxa d’Ateneus Cooperatius per enfortir l’economia social i cooperativa. (aracoop 4/octubre/2016) 

Economia


· El FMI manté les seves perspectives de creixement mundial però l'estancament potenciarà el proteccionisme. (El Economista 4/octubre/2016)
· Comença el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya arreu del territori català. (Premsa GenCat.cat 7/octubre/2016) 

Solvència II


· Eiopa ha publicat una actualització de la documentació tècnica sobre la metodologia per obtenir les estructures temporals de tipus d'interès lliure de risc per a Solvència II. (ampliar)
· Eiopa presenta la línia estratègica per al 2017-2019
. (ampliar)

Salut

Comín: "No hi ha model comunitari sense una interlocució normalitzada i estable amb la Taula del Tercer Sector". (Premsa GenCat.cat 4/octubre/2016)

Plans de Pensions


· A la caça de les pensions privades. (CapitalMadrid 4/octubre/2016)
· Butlletí d'Informació Trimestral de Plans i Fons de Pensions, 2n. trimestre 206. (Ministeri d'Economia i Competitivitat)

Actualitat Jurídica


· Entrada en vigor de les lleis estatals 39/2015 i 40/2015 que regulen, respectivament, les relacions entre les administracions públiques i els ciutadans i el funcionament intern de les diferents administracions públiques i la resta del sector públic.
· Real Decret-Llei 2/2016 pel qual s'introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic. Nou càlcul de pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats. (BOE- PDF)
·  Ordre HAP/1552/2016, de 30 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1721/2011, de 16 de juny, per la qual s'aprova el model 222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal establint-se les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica, i l'Ordre HAP/2055/2012, de 28 de setembre, per la qual s'aprova el model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobrer Societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponen a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència al territori espanyol, i s'estableixen les condicions general i el procediment per a la seva presentació telemàtica. 
 PDF (BOE)
· Instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre intensificació del control en matèria de temps de treball  i d'hores extraordinàries.
(PDF)
· Resolució de 21 de setembre de 2016, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es dona publicitat a les Directrius de l'Autoritat Europea d'Assegurances i Fons de Pensions de Jubilació sobre la supervisió de sucursals d'empreses asseguradores de tercers països. 
 PDF (BOE)

Deixa un comentari

Camps obligatoris marcats amb *

*


*