Newsletter 26/setembre/2016

dilluns 26 de setembre de 2016 | 149 visites

Activitat de les Mutualitats

Previsora General presenta en el Col·legi de València la seva trobada anual de mediadors. (ampliar)

Agenda


· 4 octubre 2016 - Sessió de Treball sobre el Desenvolupament Comercial de les Mutualitats.
· 4, 13, 20, 25 i 26 octubre 2016 - Representació dels "Canvi de Marxa" de Fundació Mutual de Conductors a diferents localitats. 

Pla de Formació de la FMC

imagesCAA05OQH (108x108) Sessions formatives per a les Juntes Directives i directius de les diferents mutualitats federades en relació a la implementació de Solvència II a les mutualitats catalanes. Comença la segona edició del curs, amb nous continguts, per donar continuïtat a la formació impartida durant l’any 2015. Aquestes sessions s'organitzen a la seu de la mutualitat interessada.
imagesCAODHOH5 (143x107) La Federació proposa nous Cursos i Tallers Presencials per al 2016 (cursos presencials) (tallers presencials)


·  
La Federació continua la formació online a través del Campus Virtual, amb noves propostes per al 2016. (ampliar) 

Mutualitats i asseguradores

· L'assegurança busca alternatives a la renda fixa per aconseguir rendibilitat.  (Cinco días 19/setembre/2016)
· Insurance Europe veu positiva la negociació d'un acord sobre assegurances i reassegurances entre la Unió Europea i EEUU.  (Insurance Europe 21/setembre/2016)
· Un 90% dels espanyols busca informació sobre assegurances en internet. (La Vanguardia 22/setembre/2016)
· El 10% de les assegurances de vida es queden sense cobrar per desconeixement.  (La Vanguardia 22/setembre/2016)
· Nou de cada deu espanyols  recorren a Internet per informar-se sobre assegurances. (Europa press 22/setembre/2016)
· Fer front al desafiament del ciber risc.  (ampliar)
· Les primes de Vida Risc creixen a un ritme del 16,46% anual. (ampliar)

Economia social

· Article d'Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector: El futur del tercer sector i l’economia social en l’àmbit dels serveis públics: aliances i canvis d’una societat en transformació.  (ampliar) · La Generalitat cedeix 32 immobles a la Taula del Tercer Sector per destinar-los a persones en situació d'emergència social i risc d'exclusió residencial.  (Premsa GenCat.cat 22/setembre/2016)

Economia


· La innovació que repta l'Íbex 35. (L'economista 11/setembre/2016)
· Informe sobre les perspectives d'insolvència en la majoria dels mercats avançats. (Crédito y Caución 20/setembre/2016)
· L'Íbex 35 consolida els guanys: la borsa compta amb un recorregut alcista. (El Economista 23/setembre/2016) 

Plans de Pensions

Els Plans de Pensions tornen als guanys. (Expansión 18/setembre/2016)

Actualitat Jurídica


· S'elimina l'obligació de les empreses  de disposar d’un llibre de visites de la Inspecció de Treball. Ordre ESS/1452/2016, de 10 de juny, per la qual es regula el model de diligència d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. (BOE PDF)
· ORDRE SLT/233/2016, de 2 de setembre, per la qual s'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). (Text i fitxa)  (PDF)
· Les empreses espanyoles ignoren els riscs penals.  (Cinco días 19/setembre/2016) · El Consell de Relacions Laborals aprova impulsar la introducció de mesures concretes sobre el temps de treball remunerat a la negociació col·lectiva. (Premsa GenCat.cat 23/setembre/2016)

Deixa un comentari

Camps obligatoris marcats amb *

*


*