Newsletter 9/maig/2016

dilluns 9 de maig de 2016 | 265 visites

Activitat de les mutualitats

El "Canvi de Marxa" de Mutual de Conductors alerta als joves de Gavà sobre les causes i conseqüències dels accidents de trànsit. (ampliar)

Agenda

12 i 25 maig 2016 - Representació dels "Canvi de Marxa" de Fundació Mutual de Conductors a diferents localitats.

Pla de Formació de la FMC

* 28 juny 2016 - Curs sobre "Creació de Campanyes d'Èxit".

imagesCAA05OQH (108x108) Sessions formatives per a les Juntes Directives i directius de les diferents mutualitats federades en relació a la implementació de Solvència II a les mutualitats catalanes. Aquestes sessions s'organitzen a la seu de la mutualitat interessada.
imagesCAODHOH5 (143x107) La Federació proposa nous Cursos i Tallers Presencials per al 2016 (cursos presencials) (tallers presencials)


·  
La Federació continua la formació online a través del Campus Virtual, amb noves propostes per al 2016. (ampliar) 

Mutualitats i asseguradores

· Les asseguradores  han de "llegir entre línies" per accelerar els seus resultats (El Economista29/abril/2016)
· L' "Insurtech" vol revolucionar el sector de les assegurances (Ticbeat 3/maig/216)
· Cinc CCAA superen el 30% de població amb assegurança de salut (Redacción Médica 4/maig/2016)
· Les assegurances poden multiplicar per 10 les patents empresarials (Cinco días 4/maig/2016)
· Assegurances de decessos: prima natural o prima anivellada? (Qué 4/maig/2016)
· Fintech amenacen 20% del negoci dels serveis financers: PwC (Expansión 4/maig/2016) 

Economia social

· El Cooperativisme t'aporta sentit a la feina que fas. (Crític 29/abril/2016)
· aracoop porta el model cooperatiu a les escoles. (aracoop 1/maig/2016)
· Article d'Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector: Responsabilitat, compromís i defensa de drets socials. (El Periódico 3/maig/2016) 

 Economia


· La Generalitat posa a disposició dels ciutadans i empreses un nou servei per informar d'actuacions de les administracions que obstaculitzin l'activitat econòmica. (Premsa GenCat.cat 2/maig/2016)
· CNMV destaca la importància de la transparència per recuperar la confiança de l'inversor. (Europa press 4/maig/2016)
· Les tres apostes en fons d'inversió. (Finanzas 5/maig/2016)
· L'economia catalana manté un creixement molt positiu el primer trimestre del 2016. (Premsa GenCat.cat 5/maig/2016)
· L'economia catalana creix un 0,8% trimestral i la taxa es fixa en un 3,7%. (L'econòmic 6/maig/2016)
· L'Íbex 35 es deixa un 0,39% en l'obertura i s'allunya dels 8.700 punts. (La Vanguardia 6/maig/2016)
· Previsions econòmiques europees. Primavera 2016. (Comissió Europea)

Solvència II


· Eiopa publica una serie de preguntes i respostes en la regulació.
(Eiopa 27/abril/2016)

Plans de Pensions

· Insurance Europe publica un document de posició en el qual recull els seus aclariment amb respecte a les propostes d'EIOPA sobre el desenvolupament de Pensions Individuals panaeuropeus(Insurance Europe 2/maig/2016) 
· Les asseguradores europees temen els plans de pensions europeus. (Cinco días 3/maig/2016) 

Actualitat Jurídica


· Les bones pràctiques tributàries.
(Cinco días 3/maig/2016)
· La nova Comissió de Codificació  redactarà la proposta  per harmonitzar el Codi Civil de Catalunya.
(Premsa GenCat.cat 3/maig/2016)
· L'Íbex aprova "pels pèls" en prevenció de delictes. (Expansión 4/maig/2016)
· El reglament de protecció de dades impulsa la competitivitat. (Expansión 4/maig/2016)
images[7] Publicada l'Ordre Ministerial d'honorabilitat i aptitud de directius i suposats d'adquisició i participacions significatives. BOE de 6/maig/2016, Ordre Ministerial ECC/664/2016, de 27 d'abril, per la qual s'aprova la llista d'informació a remetre en supòsits d'adquisició o increment de participacions significatives en entitats asseguradores i reasseguradores i pels qui pretenguin exercir càrrecs de direcció efectiva o funcions que integren el sistema de govern en entitats asseguradores, reasseguradores i en els grups d'entitats asseguradores i reasseguradores. (veure BOE)
 
images (115x27) Publicació en el DOCE del nou Reglament General de Protecció de Dades per a la UE. DOCE de 4/maig/2016, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). (veure DOCE)
 

Deixa un comentari

Camps obligatoris marcats amb *

*


*