Newsletter 15/febrer/2016

dilluns 15 de febrer de 2016 | 266 visites

Activitat de les mutualitats

El 14 de febrer del 2016 dins el cicle de Sortim en Família, Titelles i Circ al Casal, La Nova Aliança Mataronina va organitzar l'espectacle de titelles "Contes que Sonen" que es va celebrar al Casal Aliança Mataró (ampliar).

Agenda


· 23 febrer 2016 - Representació dels "Canvi de Marxa" de Fundació Mutual de Conductors a Olot.
· 9 març 2016 - El Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa-Berga organitza la segona edició del Conductàlia Berga per conscienciar als joves de la comarca sobre la seguretat viària (ampliar).

Pla de Formació de la FMC


· Curs de formació contínua  sobre "Introducció a l'Assegurança". Es tracta d'un curs presencial per aportar coneixement introductori del sector de les assegurances dintre del marc de les mutualitats de previsió social
(ampliar)
· La Federació continua la formació online a través del Campus Virtual (ampliar)  
 

Mutualitats i asseguradores

· Unespa proposa convertir la DGSFP en una Comissió (Cinco días 8/febrer/2016)
· El Consorci de Compensació d'Assegurances ha de donar continuïtat a les pòlisses si fa fallida una asseguradora (La Vanguardia 8/febrer/2016)
· L'assegurança preveu fusions i cessions de negoci per la seva nova llei de capital (El Economista 9/febrer/2016)
· La DGSFP avisa les entitats que iniciarà les inspeccions amb Mistery Shopping (Adn del Seguro 9/febrer/2016)
· El Consorci de Compensació d'Assegurances potenciarà la cessió de carteres enfront de la mera liquidació d'entitats (Adn del Seguro 9/febrer/2016)
· Una bona gestió de les xarxes socials, clau per a que les Pimes arribin a l'usuari (La Vanguardia 10/febrer/2016)

· Xina és el tercer major mercat mundial d'assegurances (News Xinhuanet 8/febrer/2016) 

Economia social


· La cooperativa, alternativa davant la reforma fiscal de les Societats Civils Privades (aracoop 8/febrer/2016)
· Les 5 competències i 20 capacitats de l'emprenedoria cooperativa (aracoop 8/febrer/2016)
· La creació d'un nou estat del benestar, una economia al servei de les persones i les bones pràctiques a les institucions, eixos del Pla de Govern (Premsa GenCat.cat 9/febrer/2016)

· Informe sobre l'economia social i solidària a Barcelona (Cooperatives de Treball de Catalunya 11/febrer/2016)

Economia


· Els motius que fan caure a les borses de tot el món (La Vanguardia 9/febrer/2016)
· Brussel·les retarda un any MIFID II, la norma que revolucionarà la venda de fons d'inversió a Espanya (Expansión 10/febrer/2016)
· L'Íbex 35 rebota i recupera els 8.100 punts (Finanzas 11/febrer/2016)
· La borsa puja i contravé els avisos d'inestabilitat futura (L'Econòmic 11/febrer/2016) 

Solvència II


· Eiopa  ha publicat la informació tècnica sobre  l'ajustament simètric del requisit de capital propi per a Solvència II, gener 2016 (Eiopa 5/febrer/2016)
· Eiopa publica la informació tècnica mensual sobre el tipus d'interès dels actius sense risc corresponent a finals de gener 2016 (Eiopa 5/febrer/2016)

Salut

Conclusions de la jornada de treball amb CIOs del Siscat (Flash TicSalut GenCat.cat 10/febrer/2016)

Actualitat Jurídica


· Resolució de 15 de gener de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, per la qual es publica el tipus d'interès màxim a utilitzar en el càlcul comptable de la provisió d'assegurances de vida, d'aplicació a l'exercici 2016. PDF (BOE)
· Resolució de 15 de gener de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, per la qual es publica el tipus d'interès màxim a utilitzar en els plans i fons de pensions respecte a les contingències en que estigui definida la prestació i per a les quals es garanteixi exclusivament un tipus d'interès mínim o determinat en la capitalització de les aportacions, d'aplicació a l'exercici 2016. PDF (BOE)
· Resolució ECO/58/2016, de 13 de gener, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 23 de desembre de 2015, per la qual s'autoritza la fusió per absorció entre Previsora General, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, com a entitat absorbent, i Caixa de Previsió Energia, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, com a entitat absorbida, es deixa sense efecte la mesura de control especial a què es troba sotmesa l'entitat absorbida, se'n declara l'extinció i es procedeix a la cancel·lació del seu full registral en el Registre de Mutualitats de Previsió Social a Catalunya. Text i fitxa    PDF
· Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Text i fitxa    PDF
· Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei  48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. PDF (BOE)

Deixa un comentari

Camps obligatoris marcats amb *

*


*